Beroep in cassatie

Wanneer kan men broep in cassatie instellen?

Op het moment dat in een rechtszaak de rechter je in het ongelijk stelt, kan een hoger beroep overwogen worden. Beroep in cassatie wordt dan ingesteld tegen de rechterlijke uitspraak of vonnis.

Rol van de cassatierechter

De cassatierechter onderzoekt vervolgens of het recht juist is toegepast, waarbij het onderzoek zich beperkt tot de motivering van de beslissing van de lage rechter. De feiten worden nauwelijks verder bekeken. De Hoge Raad beoordeelt dus of het recht op juiste wijze is geïnterpreteerd en toegepast. In dit verband wordt ook wel gesproken van een juridische toetsing van het vonnis, niet controle op de feitelijke aspecten van de zaak. De cassatierechter neemt vrijwel altijd als uitgangspunt de feiten zoals die door de lagere rechter eerder werden vastgesteld.

Beroep in cassatie instellen

Voor cassatie dient een verzoekschrift opgesteld te worden door een cassatieadvocaat. Dit verzoekschrift wordt getekend door een advocaat bij de Hoge Raad. Vervolgens wordt het verzoek ingediend bij de griffie van de Hoge Raad.

 

This entry was posted in cassatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.