In Cassatie

Wat is cassatie

Ondanks dat ‘Cassatie’ is afgeleid van het Franse ‘casser’ (breken), wordt in de meeste zaken het cassatieberoep zelf vernietigd, niet de initiële uitspraak. Het doel van cassatie is dat er controle is op rechterlijke uitspraken v.w.b. het al dan niet correct toepassen van wettelijke voorschriften. Later kwam hier een uitbreiding van controle op het ‘ongeschreven recht’ bij.

Wat is de rol van een cassatieadvocaat

In cassatie gaan kan uitsluitend via verplichte procesvertegenwoordiging, het proces wordt dan ook gevoerd door het inschakelen een gespecialiseerde cassatieadvocaat. In tegenstelling tot andere landen hoeft een advocaat in Nederland niet aan bepaalde wettelijke eisen te voldoen om te kunnen vertegenwoordigen in cassatiezaken.
De cassatieadvocaat is eigenlijk een advocaat van een andere advocaat, de advocaat die hem inschakelt heeft dan waarschijnlijk in zijn eigen zaak niet de gewenste resultaten behaald. Alvorens hij Hoger beroep aantekent, zal hij cassatieadvies inwinnen bij een cassatieadvocaat. Hij bepaalt dan of Hoger beroep mogelijk zinvol is.

Hoe verloopt de cassatietoetsing

Cassatietoetsing

Cassatietoetsing

De Hoge raad gaat in principe na of de lage rechter het recht correct heeft toegepast. Er kan worden gekeken naar de wijze waarop de lage rechter de kwalificatie van feiten heeft gerelateerd aan vigerende rechtsregels. De cassatierechter kijkt naar deze toepassing van de rechtsregel en bepaalt dan of de lage rechter het recht goed heeft toegepast.

Wat is de cassatieprocedure?

Tegen een beschikking kan in beroep worden gegaan met een verzoekschrift, bij een vonnis gaat het instellen van beroep met een dagvaarding. Vervolgens wordt een cassatiemiddel opgesteld. Zo’n middel bestaat uit de klachtenoftewel grieven tegen de gedane uitspraak.

Het cassatiemiddel

Cassatiemiddelen  oftewel de argumenten (ook cassatieberoep of middel) kunnen qua inhoud sterk verschillen, het is mogelijk op allerlei onderdelen van de uitspraak in te gaan en te betogen waarom het recht niet op juiste wijze is toegepast, maar er zijn ook bondige middelen die zich beperken tot enkele deelaspecten van een uitspraak. Er zijn middelen met hele verhandelingen over de feiten en middelen die daar nauwelijks op ingaan, maar zich beperken tot de motivering van de rechter.
In ieder geval moet een cassatiemiddel ingaan op twee zaken:

  1. het moet de cassatierechter duidelijk worden gemaakt waarover hij dient te beslissen;
  2. het moet duidelijk zijn waarover de klacht gaat, welk deel van de motivering onjuist zou zijn.
In cassatie

Foto door JS Conn

Er moet dus duidelijk uiteen worden gezet welke beslissing in twijfel wordt getrokken en waarom deze beslissing het recht schendt. Punt twee betreft ook de verwerende partij, het moet duidelijk zijn welk deel van de uitspraak onderdeel vormt van de cassatieklacht, zodat de verwerende partij zich ook goed kan voorbereiden. Als de klacht een ‘rechtsklacht’ betreft kunnen deze kort worden omschreven, de Hoge Raad kent immers zelf de rechtsgronden. Wel dient gemotiveerd te worden waarom er sprake is van schending van het recht.

 

Bekijk ook bereken je lening, telefoon verkopen en gratis advertenties.

Comments are closed.