Wat is cassatie?

Wat is cassatie

Foto door Eric Johnson

Cassatie is afgeleid van het woord “casser” wat het Frans voor “breken” is. Cassatie betekent dat de hoge raad een vonnis van een ‘lagere rechter’ gaat onderzoeken op toepassing van het recht. Nadat een lagere rechter een vonnis heeft uitgesproken, kan beroep aangetekend worden door een (cassatie)advocaat.

Cassatierechter

De cassatierechter kijkt naar hoe de lage rechter het recht heeft toegepast, en hoe die rechter zijn uitspraak gemotiveerd heeft. Er wordt dus niet meer gekeken naar de feiten die relevant zijn in een rechtszaak, maar de cassatierechter beoordeelt of het recht juist is toegepast. Als blijkt dat de manier waarop de lage rechter het recht heeft toegepast, niet correct is, kan de cassatierechter het vonnis vernietigen.

Onderzoek cassatierechter

De cassatierechter doet slechts zeer beperkt onderzoek naar de feiten, de Hoge Raad bepaalt uitsluitend of het recht juist is toegepast en of de motivering inhoudelijk klopt. Vaak kijkt een cassatieadvocaat eerst naar de mogelijkheid om in cassatie te gaan voordat beroep wordt aangetekend. Hiertoe stelt de cassatieadvocaat een cassatiemiddel op. In dit middel wordt uiteengezet waarom het recht niet juist is toegepast of waarom de motivering ondeugelijk is.

This entry was posted in cassatie and tagged . Bookmark the permalink.

Comments are closed.