In cassatie gaan

In welke situatie kan men in cassatie gaan?

In cassatie gaan

Foto door LJ-Haywood

Er zijn vele situaties waarin een advocaat een client verdedigt en de rechter beslist in het nadeel van de client. De advocaat van de client kan vervolgens overwegen of het interessant om in cassatie te gaan. Als hij denkt dat dit een aardige kans van slagen heeft, kan hij een cassatieadvocaat raadplegen, om vast te stellen of de cassatieadvocaat ook heil ziet in het aanvechten van een hoger beroep. De cassatieadvocaat zal dan onderzoeken of de rechter het recht goed heeft geïnterpreteerd.

Feiten

Bij onderzoek naar cassatie wordt niet zozeer meer naar de feiten gekeken, maar meer naar de motivering van de rechter aangaande de feiten. Dus de rechter komt tot een uitspraak en motiveert waarom bepaalde feiten in strijd zijn met de wet. Deze motivering wordt vervolgens getoetst. Als de cassatieadvocaat mogelijkheden ziet, kan hij dit voorleggen aan de advocaat die de belangen van de client behartigt.

 

This entry was posted in cassatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.