Cassatiemiddel

Cassatiemiddel

Foto door Village

Als een lage rechter tot een besluit komt dat in twijfel wordt getrokken, kan besloten worden tegen dat besluit in beroep te gaan. De cassatieadvocaat stelt in dit geval een cassatiemiddel op.

Cassatiemiddel

Een cassatiemiddel is een “grief in rechte”, een document dat ingaat op de beslissing van de lage rechter. Het middel gaat in op de redenen waarom de toepassing van het recht (of interpretatie van de wet) niet juist is uitgevoerd. In sommige gevalen wordt het middel opgedeeld in meedere stukken. Deze stukken worden ‘onderdelen’ genoemd. Het cassatiemiddel gaat uitsluitend over hoe de lage rechter het recht heeft toegepast, het Hof van Cassatie zal geen onderzoek instellen naar de feiten die ten grondslag liggen aan de beslissing.

Hoge Raad

Als de Hoge Raad een middel ontvangt zal worden gekeken naar de motivering van de rechter aangaande de genomen beslissing. Het gaat dus niet zozeer om de feiten, maar in het middel en de onderdelen wordt uiteengezet waarom de beslissing in twijfel wordt getrokken. De Hoge Raad beoordeelt het middel door te bepalen of de belissing in rechte juist is. In die zin heeft de Hoge Raad een controlerende functie voor het juist toepassen van het recht.

This entry was posted in cassatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.