Cassatieberoep

Cassatieberoep

Foto door Mike Renlund

Het cassatieberoep wordt ook wel het rechtsmiddel of middel genoemd dat wordt voorbereid voor de Hoge Raad.

Middel dat niet ontvankelijk wordt verklaard

Voordat de Hoge Raad beslist wat te doen met het cassatiemiddel en daar een uitspraak aan wil verbinen, worden bepaalde zaken eerst onderzocht. Zo wordt bekeken in hoeverre het cassatiemiddel ontvankelijk is. Dit houdt in dat de Hoge Raad eerst bepaalt of het middel aan de gestelde eisen voldoet. Als het middel niet aan de gestelde eisen voldoet, wordt het door de Hoge Raad als ‘niet ontvankelijk’ verklaard. Deze procedure gaat standaard vooraf voordat er cassatie kan worden ingesteld.

Deze verklaring kan tot stand komen als het rechtsmiddel:

  • kritiek heeft op een niet gemaakte beslissing. Het middel kan zich dus uitsluitend richten op de gemaakte beslissingen en rechtsinterpretatie van de lage rechter;
  • gaat over feiten die niet gepresenteerd werden aan de lage rechter. De Raad kijkt niet naar (nieuwe) feiten;
  • dat erg onduidelijk en weinig concreet is;
  • dat zich richt op de gegevens (feiten) op basis waarvan de lage rechter een oordeel velt.
This entry was posted in cassatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.