Cassatie belastingzaak

Cassatie belastingzaak

Foto door Pen

Als je het niet eens bent met de belastingaanslag, kun je een aantal stappen doorlopen. Eerst start je een bezwaarprocedure bij de rechtbank. Mocht je daar je gelijk niet halen kun je je richten tot de Hoge Raad. Op dit moment ga je in cassatie. De particulier kan in cassatie gaan, maar ook de belastingdienst kan dit beroep aantekenen, als zij in het ongelijk worden gesteld door de lage rechter.

Instellen Cassatieberoep

Zowel de fiscus als de particulier / bedrijf van de belastingaanslag kan dus in cassatie gaan. Soms komt het zelfs voor dat beide partijen gelijktijdig in cassatie treden. Dit kan door het opstellen van een zogeheten beroepschrift, of door een incidenteel beroep.

Cassatie

De belanghebbende kan beroep in cassatie instellen tegen

  • Uitspraken van het gerechtshof;
  • Uitspraak in het kort geding

Hoge Raad

De hoge raad werkt uitsluitend met de feiten zoals deze in de eerdere zaak zijn vastgelegd. Het inbrengen van nieuwe feiten heeft weinig zin, de Hoge Raad schenkt hier geen aandacht aan. Cassatie gaat om een van de volgende zaken:

  1. de rechtbank heeft zijn uitspraak slecht of onvoldoende gemotiveerd;
  2. het recht is niet juist toegepast;
  3. vormverzuim;
  4. de rechtbank heeft andere voorschriften niet goed nageleefd.

(Bron: conflicten met de fiscus)

This entry was posted in cassatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.