Cassatie advocaat

Cassatie advocaatEen cassatie advocaat kan helpen bij het bepalen van de haalbaarheid van in cassatie gaan. Cassatie kan bijvoorbeeld worden ingesteld tegen uitspraken die in de eerste aanleg op tegenspraak zijn gewezen. De advocaat kan een verzoekschrift opstellen. Dit verzoekschrift wordt vervolgens weer getekend door een advocaat bij de Hoge Raad om daarna ingediend te worden bij de griffie.

Middel

De cassatieadvocaat gaat aan de slag met een zogeheten middel. In dit middel stelt de advocaat dat de lage rechter bepaalde wetten of wettelijke voorschriften heeft geschoden. Daarnaast kan de advocaat ook onderbouwen waarom hij vindt dat de lage rechter zijn beslissing verkeerd of tem mager onderbouwd heeft.

Feiten

De cassatieadvocaat zal niet verder uitwijden over de feiten en zeker geen nieuwe feiten aanhalen. In cassatie gaan betekent dat de Hoge Raad kijkt naar de juiste toepassing van het recht, niet naar nieuwe feiten. Uiteraard kan de advocaat wel de feiten gebruiken om aan te tonen dat de lage rechter het recht verkeerd heeft geinterpreteerd, danwel toegepast.

This entry was posted in cassatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.