Bezwaar maken

Bezwaar maken belastingaanslag

Foto door Wally Gobetz

Als je bezwaar wilt aantekenen tegen een uitspraak van de belastingdienst moet dit bezwaar aan een aantal eisen voldoen, het is dus niet meer vormvrij zoals voor 1994, maar er moet aan een aantal vormvereisten voldaan worden:

 

 

 

  1. naam en adres
  2. dagtekening
  3. belastingaanslag (waar tegen bezwaar wordt aangetekend)
  4. aanslagnummer

Het is niet noodzakelijk om het bezwaar in eerste instantie in het Nederlands op te stellen, maar desgewenst kan dit alsnog van je gevraagd worden.

Termijn van aantekenen

Op het aanslagbiljet staat een dagtekening, vanaf die dagtekening heb je nog 6 weken om het bezwaar in te dienen. Als het bezwaarschrift is ingediend kan er middels een kort geding een snelle beslissing genomen worden. Echter geldt dit niet voor alle bezwaren, er moet aan een tweetal eisen worden voldaan:

  • De zaak moet spoedeisend zijn;
  • het bezwaar moet al gemaakt zijn
This entry was posted in cassatie. Bookmark the permalink.

Comments are closed.